ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

DWS Thailand เป็นอีกหนึ่งบริการของ บริษัท ไทยบิซิเนสโฮสต์ ( www.thaibusinesshost.com) ที่ให้บริการกับลูกค้า รายย่อย ที่มีความต้องการใช้ระบบรายงานวิเคราะห์การขายแบบ On-Line บนหน้าเว็บ จากฐานข้อมูลโปรแกรมเอ็กเพรส หรือบิซิเนสพลัส โดยระบบงานของเราจะมีการแชร์โปรแกรมที่การใช้งานบนเว็บร่วมกัน ส่วนข้อมูลของลูกค้าจะถูกแยกกันตามรหัสผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งาน ในระบบงานเป็นบริษัทๆ ไป ผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถเห็นข้อมูลได้เฉพาะของลูกค้าเองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ให้กับลูกค้าของเรา โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าพัฒนาโปรแกรมและระบบงานของลูกค้าเอง

การทำงานของระบบงานจะเริ่มต้นจากทีมงานของเราจะไปติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่เครื่องของลูกค้า เพื่อทำหน้าที่ ในการส่งข้อมูลจากระบบบัญชีเอ็กเพรส หรือบิซิเนสพลัส จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ขึ้นไปเก็บบนฐานข้อมูลบนเว็บ เพื่อใช้ ในการประมวลผลข้อมูลสำหรับการการแสดงรายงานวิเคราะห์ต่างๆ บนเว็บ ระบบการส่งข้อมูลจะถูกตั้งเวลาให้ทำงานเองทุกวันตามเวลาที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารงานองค์กร จะสามารถเห็นข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ จากระบบรายงานของเราแบบวันต่อวัน โดย ไม่ต้องรอการจัดทำรายงานจากพนักงานของลูกค้า ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้รายงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากระบบงานของเราสรุปได้ดังนี้

 • ลูกค้าสามารถใช้งานรายงานวิเคราะห์การขาย และรายงานอื่นๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้จากทุกที่และทุกเวลา จากเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ ที่สามารถต่อเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อมาที่เว็บของเราได้
 • ข้อมูลของลูกค้าจะถูกอัพเดตวันต่อวันแบบอัตโนมัติ ดังนั้นลูกค้าสามารถรู้สถานะการขายของบริษัทของลูกค้าได้ทัน สถานการณ์ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายได้ทันตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น
 • สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงานขาย จากพนักงานขาย ได้ถึงในระดับลูกค้าและสินค้า
 • มีรายงานหลายหลาก ที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย เช่น รายงานวิเคราะห์ยอดขายรายวัน, รายเดือน, รายงานติดตามลูกค้า ที่ขาดการซื้อขายตามรหัสพนักงานขาย เป็นต้น
 • มีกราฟแสดงเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนกว่าการดูเป็นตัวเลขอย่างเดียว
 • สามารถบันทึกรายงานเป็นแฟ้มข้อมูล CSV ที่สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Excel ได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำไปเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายงานเอง
 • เมื่อใช้ระบบงานของเราแล้ว คุณจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวม ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของคุณเองได้ และสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในองกรค์ได้ต่อไป

สิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมก่อนการใช้งานระบบของเรา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะลงโปรแกรมส่งข้อมูล ต้องสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ และเป็นเครื่องเดียวกันที่มีโปรแกรม เอ็กเพรสหรือบิซิเนสพลัส
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะลงโปรแกรมส่งข้อมูล ต้องติดตั้งโปรแกรม Team Viewer ไว้ เพื่อใช้ในการติดตั้งโปรแกรม
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะลงโปรแกรมส่งข้อมูล ต้องเป็น Windows 7, 8 (Windows XP ไม่แนะนำ)
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าสู่ระบบรายงานบนหน้าเว็บ ต้องเป็น Windows 7, 8 (Windows XP ไม่แนะนำ) และใช้โปรแกรม Internet Explore หรือ Google Chrome